Data publikacji w serwisie:

Stypendium dra J. Kulczyka dla studentów z Ukrainy

Pani Dominika Kulczyk, Prezes Kulczyk Foundation, wyraziła wolę kontynuowania dzieła dr. Jana Kulczyka i dalszego realizowania pomocy obywatelom Ukrainy studiującym na naszej Uczelni.

Celem programu stypendialnego jest wsparcie socjalne studentów z Ukrainy, znajdujących się w trudnej sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej. Ma ono umożliwić dalsze studiowanie i wpłynąć na poprawę sytuacji życiowej beneficjentów programu. Szczegółowe dane na temat tego stypendium znajdują się na stronie www.