Data publikacji w serwisie:

Pilotażowe warsztaty z nurkowania dla Studentów UAM z niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy studentów(-ki) i doktorantów(-ki) z niepełnosprawnościami na pilotażowe warsztaty z nurkowania organizowane specjalnie z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Warsztaty obejmują 6 spotykań praktycznych – nurkowania na Pływalni Chwiałka POSIR oraz 3 spotkania teoretyczne w Centrum Nurkowym Nautica.

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia teoretyczne odbędą się we wtorek 9 kwietnia 17:00 w Centrum Nurkowym Nautica, ul. Piłsudskiego 100.

Zajęcia praktyczne na Pływalni Chwiałka POSIR na ul. Jana Spychalskiego 34, obejmują 6 nurkowań w czwartki od 11 kwietnia do 23 maja.

Prowadzone są przez instruktorów z Poznańskiego Centrum Nurkowego Nautica.

Warunki uczestnictwa:

  • status studenta(-tki) UAM oraz status osoby z niepełnosprawnością,
  • wpłata kaucji 100 zł na wypożyczenie sprzętu – w razie nieobecności na więcej niż trzech zajęciach, kaucja nie będzie zwracana,
  • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nurkowania,
  • akceptacja Regulaminu uczestnictwa w pilotażowych warsztatach z nurkowania dla Studentów UAM z niepełnosprawnościami.
Więcej informacji organizacyjnych, wszystkie terminy i program zajęć oraz najczęściej zadawane pytania w załącznikach.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami przed zgłoszeniem na warsztaty.

Zgłoszenia i pytania:

Krzysztof Osóbka
Samodzielny referent ds. studentów z niepełnosprawnościami
Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

tel. (61) 829 22 43 / krzysztof.osobka@amu.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń i wpłat kaucji.

Termin zgłoszeń: do 31 marca 2019

Pliki do pobrania: