Data publikacji w serwisie:

Wystartowała I edycja konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT

W dniu 13 października ruszyła I edycja konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT. Jest to konkurs grantowy, skierowany do studentów UAM II roku studiów licencjackich oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Członkami zespołu badawczego mogą być osoby II i III roku studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest  kwota do 5000 zł dla projektów indywidualnych oraz do 10.000 zł dla projektów zespołowych.

Za przyznaną kwotę grantobiorcy będą mieli możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania. Przewidziano również honorarium dla grantobiorcy.

Aplikować można do 12 listopada 2021 r.

Wniosek konkursowy należy złożyć przez ID_UB Proposals.

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, konkurs ID-UB nr 33  na realizację zadania 39: “Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu.

Logo BESTStudentGRANTLogo ID-UB

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Regulamin ADVANCEDBestStudentGRANT 13.10.2021 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Regulamin ADVANCEDBestStudentGRANT(144.9 KB)