Data publikacji w serwisie:

Znamy laureatów konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka

9 grudnia br. Kapituła konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka wyłoniła laureatów tegorocznej edycji. Wśród nich znajduje się 4 studentów oraz 4 doktorantów.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka przyznawane są studentom i doktorantom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe oraz wykazującym się aktywnością na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod uwagę brana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, Stypendia im. dr. Jana Kulczyka na rok akademicki 2022/2023 przyznano następującym osobom:

Doktoranci:

  • mgr Jakub Buda ze Szkoły Nauk Przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne,
  • mgr Aleksandra Leśniewska ze Szkoły Nauk Ścisłych, dyscyplina astronomia,
  • mgr Adam Perz ze Szkoły Nauk Przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku,
  • mgr Alexandra Staniewska ze Szkoły Nauk Humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i religii.

Studenci:

  • Maria Gwit z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia,
  • Michał Tomaszewski z Wydziału Historii, kierunek historia,
  • Michalina Wesołowska z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska,
  • Julia Wojciechowska z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, kierunek gospodarka przestrzenna.

Wysokość przyznanych stypendiów, które wypłacane będą przez okres 9 miesięcy, wynosi: dla doktoranta – 2 700 zł/m-c, dla studenta – 1 300 zł/m-c.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zobacz również: Ogłoszenie wyników konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy