Data publikacji w serwisie:

VII Konferencja z cyklu „Szkoła XXI wieku”: Edukacja cyfrowa i kompetencje medialne

W czasach pandemicznych kompetencje cyfrowe i medialne zarówno nauczycieli, jak i uczniów zyskały w procesie edukacji szczególne znaczenie. Wróciliśmy do pracy stacjonarnej w szkole, która jest już inna – wymagająca częstszego wykorzystania internetu i stosowania rozwiązań technologicznych jeszcze kilka lat temu uznawanych za marginalne nowinki. Smartfony, aplikacje, oprogramowanie do pracy zdalnej, rozwiązania interaktywne – to tylko drobna część szerokiego spektrum narzędzi, które stają się szkolną codziennością.

W jakie nowe umiejętności i kompetencje powinni zostać wyposażeni nauczyciele? Jak edukować uczniów, aby z nowinek potrafili korzystać w sposób poprawny i bezpieczny? To tylko część pytań, które zostaną zadane podczas warsztatów i wykładów w ramach VII odsłony konferencji z cyklu „Szkoła XXI wieku” organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu – zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy. Jak co roku, udział w konferencji jest bezpłatny. Po jej zakończeniu uczestnicy otrzymają dyplom zaświadczający o udziale w wydarzeniu.

Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – Rozpoczęcie konferencji – Dziekan WNPiD UAM, prof. dr hab. Andrzej Stelmach;
Ewa Superczyńska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

10:30-12:00 – Wykłady – cz. I

  • Prof. Agnieszka Stępińska, mgr Denis Halagiera, – Dieta medialna nauczycieli i uczniów
  • Mgr Monika Jabłońska, Metody pomiaru indywidualnych kompetencji medialnych i cyfrowych młodzieży

12:00-12:20 – Przerwa

12:20-13:00 – Wykłady, cz. II

  • Lic. Zuzanna Czachorek – Kompetencje cyfrowe polskich nauczycieli. Raport z badań
  • Mgr Maciej Skrzypek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jak Uniwersytet może wspomóc nauczycieli? Oferta edukacyjna Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

13:00-13:30 – Lunch

13:30-15:00 – Warsztat

Warsztaty do wyboru:

  • Prof. dr hab. Dominika Narożna – Jakich kompetencji potrzebują nauczyciele odpowiedzialni za szkolne media?
  • Mgr Wiesława Surdyk-Fertsch, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Oświaty SGIPWLKP, doradca metodyczny ODN, Trudny powrót do szkoły po pandemii – „stara” czy „nowa” szkoła ?
  • Mgr Ksenia Herbst-Buchwald,  „Wykorzystanie wybranych narzędzi TIK na tradycyjnej lekcji stacjonarnej – praktyczne pomysły”.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy