Data wydarzenia:

Dialog Mistrza Polikarpa ze Śmiercią - promocja książki

7 listopada odbędzie się promocja edycji krytycznej nowo odnalezionego, drukowanego przekazu dialogu mistrza Polikarpa ze Śmiercią pt. „Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania” (Maciej Szarfenberg, Kraków 1542) w opracowaniu prof. Wiesława Wydry. Promocji książki towarzyszyć będzie czytanie performatywne dialogu w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Poznaniu. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19.00 w Malarni.

Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów 50. rocznicy powołania Instytutu Filologii Polskiej UAM.

Odkrycie prof. Wiesława Wydry

Jesienią 2017 roku prof. Wiesław Wydra odkrył w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen nieznany dotąd drukowany przekaz "Dialogu Mistrza Polikarpa ze Śmiercią". Przekaz ten, zatytułowany "Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania, książki wyborne ku polepszeniu żywota ludzkiego użyteczne, w ktorych ukazuje srogości i gorzkość jej, teraz nowo nieco przydano", ukazał się w 1542 roku w Krakowie nakładem Macieja Szarfenberga i zawiera – prócz całego dialogu mistrza Polikarpa ze Śmiercią – wpleciony w tę rozmowę inny dialog, w którym Śmierć rozmawia z... Kmotrem.

Jak pisze recenzent wydania, prof. Paweł Stępień (UW), „odnalezienie 'Śmierci z Mistrzem dwojakich gadań' jest jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach badań nad polskim średniowieczem”. Znany nam dotąd jedyny przekaz tego znakomitego tekstu średniowiecznego był niepełny (brakowało zakończenia), w dodatku – jak pozwala sądzić dokonana przez prof. Wydrę analiza – dość niedbały; poza tym dziś jest już niedostępny, zaginął bowiem podczas II wojny światowej.