Data wydarzenia:

Głowa do góry! Dzień Zdrowia Psychicznego na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 21 października organizuje dla swoich studentów i wszystkich pracowników całodzienne wydarzenie Głowa do góry! Dzień zdrowia psychicznego.

Studenci i wszyscy pracownicy, za wiedzą przełożonego, będą mogli wziąć udział w zajęciach odbywających się w obiektach UAM: na Kampusie Morasko, na Kampusie Ogrody, w obiektach sportowych UAM oraz w Kaliszu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.

W programie przewidziano między innymi takie propozycje jak:

  • Zdrowe korzystanie z mediów społecznościowych,
  • Czy słuchać znaczy słyszeć – podstawowe narzędzia aktywnego słuchania,
  • Jak rozmawiać z osobą w kryzysie psychicznym,
  • Trema – wróg czy przyjaciel,
  • Rowerowy reset,
  • Joga dla ciała i umysłu,
  • Warsztat relaksacyjny.

Pracownicy szczegółową informację i program mogą zobaczyć w Intranecie, natomiast studenci komplet informacji w komunikacie w aktualnościach w zakładce Studenci.

Weź udział w wydarzeniu i zadbaj o siebie!