Data wydarzenia: -

Plany na Dni Planisty

"Środowisko – klimat – przestrzeń” to temat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dni Planisty, która odbędzie się online w dniach 6-7 maja. Organizatorem wydarzenia jest Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Wśród konferencyjnych tematów znajdzie się m.in. prelekcja pt. “UAM Morasko ratuje Świat” (dotycząca roli Uniwersytetu w kontekście kryzysu klimatycznego); nie zabraknie także rozmów o projekcie TeRRIFICA (o którym informowaliśmy tutaj.).

Organizatorzy planują poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni m.in. w obliczu zmian klimatu.

- Uważam, że rola planistów w tym kontekście jest bardzo istotna - mówi przewodnicząca konferencji, Patrycja Napierkowska.  - Planiści mogą przede wszystkim uświadamiać społeczeństwa o zmianach, jakie zachodzą w klimacie, ale także pomagać adaptować przestrzenie do tych zmian, w celu ich mitygacji, czyli łagodzenia. Adaptowanie zmian powinno bazować na rozwiązaniach opartych na przyrodzie, m.in. kształtowaniu odpowiedniego mikroklimatu w mieście, tworzeniu nowych terenów zieleni czy rekultywacji terenów zdegradowanych – dodaje studentka.

Dni Planisty będą okazją, aby poznać wyniki badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, ruralistyką (planowanie i budowa obszarów wiejskich), architekturą, zarządzania środowiskiem, architekturą krajobrazu, socjologią oraz geografią społeczno-ekonomiczną.

Szczegółowy program wydarzenia oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie.

Transmisja na żywo z Dni Planisty dostępna będzie na kanale YouTube Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.