Data wydarzenia:

XXV Debata Akademicka "Nowy (nie)ład międzynarodowy?"

Zapraszamy do obejrzenia relacji on-line z XXI Debaty Akademickiej, która odbyła się 21 czerwca 2021 r.

Panelistami debaty byli:

UAM

  • prof. Marek Ziółkowski (socjolog)
  • prof. Radosław Fiedler (politolog)

UEP

  • prof. Marian Gorynia (ekonomista)
  • prof. Marek Ratajczak (ekonomista)

Moderatorem dyskusji był prof. Krzysztof Podemski z UAM, który tak zapowiadał temat debaty:

Pojęcie „ład”  ma co najmniej dwa znaczenia. Po pierwsze, oznacza to co socjolog Florian Znaniecki nazwał „ładem aksjonormatywnym”, czyli system powszechnie obowiązujących w jakieś zbiorowości, w przypadku stosunków międzynarodowych w społeczności międzynarodowej, wartości i norm. Po drugie, „ład” to ustalony układ jakiś obiektów, w przypadku stosunków międzynarodowych, układ sił pomiędzy państwami.

Żyjemy w świecie, w którym mimo istnienia wielu międzynarodowych organizacji, podpisanych układów, konwencji i deklaracji na każdym kroku spotykamy bezkarne ich łamanie. Prezydent Syrii dokonuje ludobójstwa znacznej części swoich obywateli. Rosyjski prezydent zajmuje część Ukrainy, a jego służby wpływają na wynik wyborów prezydenta USA. Prezydent USA wypowiada ważne konwencje międzynarodowe. Białoruski prezydent fałszuje wybory, torturuje tych, którzy przeciw temu protestują, a nawet dopuszcza się aktu powietrznego terroryzmu. Prezydent Turcji, państwa należącego do NATO zamyka w więzieniach nieposłusznych sędziów i dziennikarzy. Dwa z nowych państw członkowskich UE za nic mają unijne prawo.

Dwubiegunowy ład międzynarodowy odszedł wraz z upadkiem ZSRR.  Pozycja USA i UE ulega osłabieniu. Rośnie potęga gospodarcza i polityczna Chin. Coraz większą władzę posiadają międzynarodowe korporacje.

W debacie chcemy skoncentrować się na trzech wątkach:

  1. Jak wygląda obecnie mapa polityczna świata? Gdzie jest centrum, a gdzie peryferia?
  2. Jaki wpływ na układ sił na świecie mają międzynarodowe, głównie amerykańskie korporacje?
  3. Jak zwiększyć skuteczność międzynarodowych organizacji, układów, konwencji?

Zobacz relację z debaty on-line:

Przeczytaj relację z debaty