Plakat V debaty

V Debata Akademicka pt. Jakiej edukacji Polacy potrzebują?
odbyła się 20 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w Sala Lubrańskiego.


- Nuda, której przecież każdy z nas zaznał kiedyś w szkole, nie pojawia się w słownikach pedagogicznych. Nie pojawia się tam także uczniowski śmiech, a przestarzały system klasowo-lekcyjny działa „w 45-minutowych drgawkach”- mówiła podczas V Debaty Akademickiej dr Iwona Chmura-Rutkowska z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Oprócz niej w poniedziałkowej dyskusji (20.11.2017), pod hasłem, „Jakiej edukacji Polacy potrzebują?” uczestniczyli: prof. Aldona Andrzejczak z UEP i prof. Stanisław Dylak z WSE UAM. Celowo - jak podkreślił prof. Krzysztof Podemski, prowadzący debatę – chcieliśmy unikać bezpośredniego nawiązania do obecnej reformy edukacji, by wybiec myślą w przyszłość.

Reforma i tak jednak pojawiła się w gorzkich wypowiedziach słuchaczy-nauczycieli. Prof. Dylak przedstawił kilka rewolucyjnych koncepcji edukacji: szkoły bez budynku, jako korporacji nauczycieli; szkoły, w której pojawiają się zupełnie inne od tradycyjnych, przystające do współczesności przedmioty nauczania; szkoły (bez podręczników), w której przez cały cykl realizuje się – w różnych aspektach – jeden projekt. Prof. Andrzejczak zaś podkreślała, że jakąkolwiek koncepcję nauczania i wychowania przyjmiemy, zawsze najważniejszy będzie nauczyciel, bo najlepszych pomysłów nie uda się urzeczywistnić, jeśli nie będzie dobrych nauczycieli. W odpowiedzi na tytułowe pytanie, debatujący zgodnie przyznali, że dobra edukacja to ta, w której każde dziecko maksymalnie się rozwija. Cel, zatem prosty, lecz droga niełatwa i jej dotyczy spór.

Zobacz galerię zdjęć z V Debaty