DEBATY AKADEMICKIE

Debaty akademickie pod patronatem Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Idea Debat Akademickich o ważnych procesach i zjawiskach współczesności pojawiła się w toku spotkań rektorów obu uczelni i stanowiła odpowiedź na oczekiwania znacznej części środowiska naukowego. Wiele wydarzeń w Polsce, Europie i na świecie budzi niepokój. Załamuje się dotychczasowy ład, a nawet wiara w demokrację liberalną, postęp cywilizacyjny i pokój. Brakuje zarówno pogłębionych ocen tego, czego jesteśmy świadkami, jak i nowych inspirujących idei o szerszym zasięgu. Dyskurs publiczny zdominowała agresja, język nienawiści i obelg oraz powszechne głoszenie nieprawdy. Naszym obowiązkiem jest krytyczne intelektualne zaangażowanie w otaczającą nas rzeczywistość i dbałość o standardy publicznej dyskusji. Temu właśnie mają służyć Debaty Akademickie. Chcemy rozmawiać o aktualnych „gorących” tematach, ale w sposób merytorycznie pogłębiony, racjonalny i wyważony.

Debaty będą odbywały się raz w miesiącu naprzemiennie w budynkach UAM i UEP. W każdej z nich będzie uczestniczyć moderator oraz 4-6 pracowników obu uczelni. Każda debata będzie trwała około 2 godzin.

Debaty są adresowane przede wszystkim do samego środowiska akademickiego. Zależy nam, aby poprzez udział w nich dokonywała się jego integracja ponad podziałami instytucjonalnymi, dyscyplinarnymi i politycznymi. Chcemy być jednak otwarci także na inne środowiska, w szczególności na osoby, których tematyka debaty dotyczy.