Nasz Wspólny Uniwersytet - podziękowania dla partnerów UAM

29 marca 2019 roku w Collegium Iuridicum Novum podczas Forum pod hasłem „Nasz Wspólny Uniwersytet” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podziękował swoim partnerom. Ich przedstawiciele odebrali symboliczne „klucze do uczelni”. Podziękowania otrzymali ci, którzy w szczególny sposób przyczynili się do promowania uczelni, rozwoju badań i nowych form kształcenia, budowania prestiżu krajowego i międzynarodowego środowiska akademickiego.


- Współczesne wyzwania, takie jak czwarta rewolucja przemysłowa, degradacja środowiska, zmiany klimatyczne i zmiany społeczne wpływają na model współpracy państwa, biznesu, uczelni i społeczeństwa – mówił JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki, otwierając Forum. – Nasz uniwersytet wpisuje się w te trendy. Jest zaangażowany w zmieniający się świat i ten bliski i ten bardziej odległy. Jest zaangażowany w kształcenie młodych ludzi – tych, którzy ten świat będą zmieniać i którzy w zmianach będą uczestniczyć – zaznaczył Rektor.


- Nasz Uniwersytet ma szczęście - mówił natomiast prof. Marek Nawrocki, prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Możemy liczyć na współpracę i wsparcie wielu instytucji i firm – naszych partnerów społeczno-gospodarczych. Dzisiejsze Forum daje możliwość spotkania i podziękowania niewielkiej części spośród tych podmiotów, z którymi współpracujemy – dodał.


„Klucze do UAM” wyróżnieni otrzymali z rąk JM Rektora, a laudacje wygłaszali prorektorzy: prof. Beata Mikołajczyk, prorektor ds. kształcenia, prof. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Tadeusz Wallas, prorektor ds. kadry i finansów oraz prof. Marek Nawrocki.

Fot. Adrian Wykrota, Przemysław Stanula

Forum Nasz Wspólny Uniwersytet 2019

Podziękowania dla partnerów UAM w 2019 roku

 • PARTNERZY KLUCZOWI UAM
  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  • Urząd Miasta Poznania
  • Santander Bank Polska S.A
  • Microsoft
  • Kulczyk Foundation
  • Centrum Kultury Zamek
  • Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Partnerzy Wydziału Anglistyki
  • Pearson IOKI Sp. z o.o.
  • McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o.
  • XVI Liceum im. Charlesa de Gaulle'a w Poznaniu
 • Partnerzy wydziału Chemii
  • CIECH R&D Sp. z o.o.
  • SHIM-POL A.M. Borzymowski E.Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna
  • WITKO Sp. z o.o.
 • Partnerzy Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
  • Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Biblioteka Raczyńskich
 • Partnerzy Wydziału Fizyki
  • Grupa Essilor
  • Sivantos Sp. z o.o.
  • Szpital Wojewódzki w Poznaniu
 • Partnerzy Wydziału Historycznego
  • Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
  • Archiwum Państwowe w Poznaniu
  • Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania
 • Partnerzy Wydziału Matematyki i Informatyki
  • SAMSUNG ELECTRONICS
  • Allegro
  • Roche Global IT Solution Centre
 • Partnerzy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
  • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • Partnerzy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
  • WTK Sp. z o. o.
  • IKEA Retail Sp. z o.o
  • Grupa ICEA
 • Partnerzy Wydziału Nauk Społecznych
  • Stowarzyszenie Związek Miast Polskich
  • Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych
  • Centrum Zdrowia Psychicznego – Centrum Medyczne HCP w Poznaniu
 • Partnerzy Wydziału Neofilologii
  • McKinsey
  • Ikea Business Service Center
  • Volkswagen Poznań Sp. z o.o
 • Partnerzy Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
  • Miasto Kalisz
  • Starostwo Powiatowe - Powiat Kaliski
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu
 • Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji
  • Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  • Lidl Polska
  • Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Poznania
 • Partnerzy Wydziału Studiów Edukacyjnych
  • Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
  • Fundacja Familijny Poznań
 • Partnerzy Wydziału Teologicznego
  • Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
  • Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o.
  • Fundacja Czyste Serca
 • Partner Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie
  • Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
 • Partner Collegium Polonicum w Słubiczach
  • Miasto Słubice
 • Partner Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile

  * Spółka NORD Partner

 • Partner Centrum NanoBioMedyczne
  • JEOL (EUROPE)SAS
 • Partnerzy Centrum Zaawansowanych Technologii
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy STER
  • UNISIL

Prezentacja z Forum Nasz Wspólny Uniwersytet - lista partnerów UAM (plik pdf)

Pobierz zdjęcia z wydarzenia z Fotoportalu UAM