Program Edukacja

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Program korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. O dofinansowanie ubiegać mogą się wszystkie polskie publiczne i niepubliczne podmioty prawne działające w obszarze edukacji na wszystkich poziomach.

W ramach Programu Edukacja możliwe są następujące działania:

Komponent 1 – Profesjonalny rozwój kadry:

  • Wizyty studyjne umożliwiające wymianę doświadczeń;
  • Intensywne szkolenia – organizacja krótkich szkoleń prowadzonych w Polsce, przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców.

Komponent 2 – Mobilność w szkolnictwie wyższym:

  • Mobilność studentów – studia i praktyki;
  • Mobilność pracowników uczelni.

Komponent 3 – Współpraca instytucjonalna – Kształcenie zawodowe:

  • Opracowanie lub uaktualnienie oferty edukacyjnej;
  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców;
  • Opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego.

Komponent 4 – jak wyżej, z wyłączeniem szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego.

Szczegółowe informacje na stronie programu: education.org.pl.

Projekt Mobilność w szkolnictwie wyższym” realizowany na UAM korzysta z dofinansowania o wartości 41829EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

Program Edukacja na UAM

Mobilność w szkolnictwie wyższym – studentów i pracowników uczelni wyższej są realizowane na zasadach programu Erasmus+. W ramach konkursu wniosków 2019, UAM otrzymał środki na realizację mobilności z następującymi partnerami:
Reykjavik University
University of Bergen
University of Agder
The Artic University of Norway

Dokumenty

Mobility Agreement Staff Mobility For TrainingObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Mobility Agreement Staff Mobility For Training (106.4 KB)
Mobility Agreement Staff Mobility For TeachingObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching (108.6 KB)
Uczelniane zasady dofinansowania mobilnościObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uczelniane zasady dofinansowania mobilności (1007.5 KB)