UAM w rankingach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu klasyfikowany jest w wiodących rankingach akademickich. Najbardziej prestiżowymi i najchętniej śledzonymi zestawieniami są rankingi: Szanghajski, Times Higher Education, QS oraz U.S. News & World Report. Najważniejszym lokalnym zestawieniem polskich uczelni jest Ranking Szkół Wyższych Perspektyw.

.

 • Ranking Szanghajski

  Uchodzi za najbardziej prestiżowy i najlepiej rozpoznawalny ranking uniwersytecki. Jest publikowany i chroniony prawem autorskim przez Shanghai Ranking Consultancy, niezależną organizację zajmującą się badaniami szkolnictwa wyższego. W ostatnim zestawieniu uwzględniono ponad 2500 uniwersytetów.
 • Times Higher Education

  THE World Univeristy Rankings bierze pod uwagę wyniki uczelni badawczych w zakresie nauczania, jakości badań naukowych, transferu wiedzy oraz pozycji międzynarodowej. Ranking opiera się na danych przekazanych przez uczelnie, ankietach oraz danych bibliometrycznych (Scopus).
 • QS World University Rankings

  QS World University Rankings wydawany jest od 2004 roku przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds. W klasyfikacji istotną rolę odgrywają opinie pracodawców, umiędzynarodowienie zarówno kadry naukowej, jak i studentów oraz stosunek liczby wykładowców do liczby studentów.
 • U.S. News & World Report

  Uczelnie sklasyfikowane w rankingu Best Global Universities oceniane są przez pryzmat 13 wskaźników ujętych w 3 nadrzędne kategorie: ankiety o regionalnej i globalnej reputacji, dane bibliometryczne (liczba publikacji, książek, cytowań, współczynniki współpracy międzynarodowej), doskonałość naukowa.
 • Ranking Szkół Wyższych Perspektywy

  Zestawienie publikowane od 2020 roku, przygotowywane jest przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Obejmuje ono cztery rankingi: (1) Ranking Uczelni Akademickich, (2) Ranking Uczelni Niepublicznych, (3) Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych i (4) Ranking Kierunków Studiów.

.