Promotorzy

Nauki biologiczne

Zbigniew Adamski
Agnieszka Bagniewska-Zadworna
Michał Bogdziewicz
Bartłomiej Gołdyn
Wiesława Jarmuszkiewicz
Łukasz Kaczmarek
Kinga Kamieniarz-Gdula
Hanna Kmita
Patryk Konieczny
Magdalena Krzesłowska
Lechosław Kuczyński
Grażyna Liczbińska
Tomasz S. Osiejuk
Andrzej Pacak
Mariusz Pełechaty
K. Dorota Raczyńska
Jacek Radwan
Michał Rurek
Anna Skoracka
Maciej Skoracki
Ewa Stępniak-Konieczna
Michał Szcześniak
Witold Wachowiak
Piotr Ziółkowski
Rafał Zwolak

Nauki o Ziemi i środowisku

Karina Apolinarska
Marek Ewertowski
Leszek Kolendowicz
Mariusz Lamentowicz
Karolina Lewińska
Maciej Major
Małgorzata Mazurek
Beta Medyńska-Gulij
Jan Piekarczyk
Małgorzata Pisarska-Jamroży
Joanna Rotnicka-Dłużewska
Klaudiusz Święcicki
Zbigniew Zwoliński

.