Data publikacji w serwisie:

Konferencja i warsztaty „Education for learning society: An interdisciplinary approach"

Zapraszamy na VI Międzynarodową Konferencję pt . „Education for learning society: An interdisciplinary approach"poniedziałek 06 lipca 2020r., której celem jest przedstawienie aktualnych problemów w aspekcie edukacji dla społeczeństwa uczącego się. W dyskusji panelowej udział wezmą wybitni eksperci i ekspertki.

Plan konferencji dostępny jest na stronie (Agenda VI International Conference) oraz w załączniku poniżej.

Kontynuacją konferencji są warsztaty prowadzone dla poszczególnych zainteresowanych grup w dniach 07 lipca 2020r. – 10 lipca 2020r. Więcej informacji można znaleźć w załącznikach poniżej (1st workshop, 2nd workshop, 3rd workshop).

Językiem konferencji jest język angielski.

Informacji udziela:

dr Agnieszka Ruta

Biuro Szkoły Doktorskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ul. Św. Marcin 78

61-809 Poznań

Tel. 61 82943 54

doctoralschool@amu.edu.pl


VI International Conference "Education for learning society: interdisciplinary approach" and workshops

We invite you to the VI International Conference "Education for a learning society: an interdisciplinary approach" on Monday, July 6, 2020, which are presented as current problems in the aspect of education for a learning society. Under the panel , outstanding experts and experts will participate. The conference plan is available on the website (Agenda VI International Conference)

Continuation of the conference are workshops on various groups on July 7, 2020. - July 10, 2020 More information can be found on the pages (1st workshop, 2nd workshop, 3rd workshop).

The conference language is English.

Information included:

dr Agnieszka Ruta

Biuro Szkoły Doktorskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ul. Św. Marcin 78

61-809 Poznań

Tel. 61 82943 54

doctoralschool@amu.edu.pl

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
1st-year-workshop-2020_new.docx 6.07.2020 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX 1st-year-workshop-2020_new.docx(24.3 KB)
2nd-year-workshop-2020_new.docx 6.07.2020 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX 2nd-year-workshop-2020_new.docx(23.8 KB)
3rd-year-workshop-2020_new.docx 6.07.2020 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX 3rd-year-workshop-2020_new.docx(23.7 KB)
Agenda_VI_International_Conference.doc 6.07.2020 Unknown
DOC
Pobierz DOC Agenda_VI_International_Conference.doc(188.5 KB)