Podział na okręgi

Okręg wyborczy

Numer okręgów

Wydział Anglistyki

1

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

2

Wydział Neofilologii

3

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

4

Wydział Archeologii

5

Wydział Filozoficzny

6

Wydział Historii

7

Wydział Nauk o Sztuce

8

Wydział Teologiczny

9

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

10

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

11

Wydział Prawa i Administracji

12

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

13

Wydział Socjologii

14

Wydział Studiów Edukacyjnych

15

Wydział Chemii

16

Wydział Fizyki

17

Wydział Matematyki i Informatyki

18

Wydział Biologii

19

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

20

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

21

Instytut Kultury Europejskiej Gniezno

22

Wydział Etnolingwistyki

23

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

24

Szkoła Nauk Humanistycznych

25

Szkoła Nauk Społecznych

26

Szkoła Nauk Ścisłych

27

Szkoła Nauk Przyrodniczych

28

Jednostki Uniwersytetu niewchodzące w obręb okręgów nr 23-27

29

Pracownicy badawczo-techniczni i inżynieryjno-techniczni

30

Pracownicy biblioteczni

31

Pracownicy Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi niewchodzący w obręb okręgów 29-30

32