Zebrania wyborcze

Termin głosowania

Numery okręgów

26 lutego 2024 r.

1, 3, 5, 11

27 lutego 2024 r.

8, 10, 16, 18

28 lutego 2024 r.

7, 17, 30

29 lutego 2024 r.

19, 20, 21, 22, 23

1 marca 2024 r.

24

4 marca 2024 r.

25, 26

5 marca 2024 r.

27, 28

6 marca 2024 r.

32

7 marca 2024 r.

4, 31

8 marca 2024 r.

2, 6, 9

11 marca 2024 r.

14, 29

12 marca 2024 r.

12, 13, 15