Data publikacji w serwisie:

100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego – został już tylko rok!

Zegar nad Aulą Uniwersytecką wskazał już 364 dni. Za rok, 7 maja 2019 r. minie 100 lat od uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej rok później na Uniwersytet Poznański. Od roku 1955 uczelnia ta nosi nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). W latach 1950-1951 część jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Poznańskiego przekształcono w samodzielne szkoły wyższe, które obecnie działają pod nazwami: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) i Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (AWF).

Dla uczczenia rocznicy, biorąc pod uwagę wspólny rodowódwymienionych uczelni, ich Rektorzy powołali Międzyuczelniany Komitet Obchodów100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, który przygotował plan uroczystości iwydarzeń składający się na część główną programu obchodów. Ważnym jegouzupełnieniem będą programy obchodów zaproponowane przez wydziały i innejednostki organizacyjne współpracujące ze sobą.  

W poniedziałek 7 maja 2018 roku podczas konferencjiprasowej Rektorzy czterech uczelni zaprezentowali wybrane wydarzenia. Wspotkaniu prasowym wzięli udział: Rektor Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza prof. Andrzej Lesicki, Rektor Uniwersytetu Medycznego, prof.Andrzej Tykarski, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. Jan Pikul oraz Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, prof. DariuszWieliński.  

Obchody jubileuszu rozpoczną się 1 października 2018r., o godz. 10:00 – będzie to wspólna inauguracja czterech uczelni -mówił Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki. Wykład inauguracyjnywygłosi prof. Jerzy Bralczyk. Rektor UAM zapowiedział także, że 7maja 2019 roku, przed budynkiem Collegium Minus UAM, zostanie wmurowana„Kapsuła czasu” z listami, apelami oraz pytaniami do potomnych.  Ma onazostać otwarta w 2119 roku, na 200. rocznicę powstania Uniwersytetu, zgodnie zideą: „patrząc w przyszłość, nie zapominamy o tradycji”. Także 7 maja 2019 rokuodbędzie się uroczysty koncert jubileuszowy w Auli UAM. W programiem.in. utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Krzysztofa Pendereckiego i StefanaStuligrosza – doktorów h. c. Uniwersytetu Poznańskiego  i UAM; „Uniwersytet Poznański” to takżenazwa nowej odmiany tulipana, który zostanie posadzonym.in. przed Collegium Minus.  

Rektor UMP, prof. Andrzej Tykarski, zaznaczył, że wrocznicę pierwszej inauguracji Uniwersytetu Poznańskiego, odbędzie się msza św.w Katedrze Poznańskiej, po której nastąpi przemarsz senatów i rad wydziałówczterech uczelni spod Katedry do Auli UAM. 11 maja natomiast, na INEA Stadioniew Poznaniu odbędzie się „Koncert 100-lecia” w wykonaniu Andrei Boccelego. Artyścietowarzyszyć będą m.in. chóry akademickie uczestniczące w XIV MiędzynarodowymFestiwalu Universitas Cantat 2019.  

Rektor UPP, prof. Jan Pikul, zaprosił na międzynarodowąkonferencję naukową: „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do uniwersytetu 4.0”.Zaznaczył także, że jubileusz ma przypomnieć, że święto Uniwersytetu, to takżeświęto Poznaniaków – z tej okazji, na Placu oraz w Parku Adama Mickiewiczazostaną zorganizowane pokazy, zabawy dla dzieci, warsztaty, prezentacje ikoncerty. Wydarzenie nosi tytuł: „Uniwersytety dla Miasta i mieszkańców”.  

O wydarzeniach sportowych jubileuszu mówił Rektor AWF prof.Dariusz Wieliński. W II połowie kwietnia 2019 odbędzie się „Bieg100-lecia” dedykowany twórcom Uniwersytetu Poznańskiego. 8 maja 2019 rokuuczelnie zapraszają na Dzień Sportu. Tym razem będzie to impreza w stylu retro,powrót do zapomnianych dyscyplin, które gościły na arenach sportowych początkuXX wieku. Zwieńczeniem Dnia Sportu będzie uroczysta gala, naktórej zostaną podsumowane największe sukcesy sportowe minionego stulecia naww. uczelniach.  

W związku z jubileuszem przygotowywane są także licznepublikacje. Pod redakcją prof. Zbigniewa Pilarczyka powstaje 10-tomowapublikacja naukowa pt. „Uniwersytet Poznański i jego sukcesorzy w rozwoju naukii kształceniu kadr”. Troje autorów powieści kryminalnych Joanna Jodełka, PiotrBojarski i Ryszard Ćwirlej przygotowują trzy kryminały, którezwiązane będą z Uniwersytetem Poznańskim. Ponadto Poczta Polska wydaokolicznościowy znaczek pocztowy, na którym znajdzie się podobizna Heliodora Święcickiego.Mennica wyda także okolicznościowe monety związane z jubileuszem. Do obiegutrafią monety pięciozłotowe oraz srebrna, kolekcjonerska o nominale 10 PLN,której wartość będzie wynosiła ok. 80-100 PLN. Pod redakcją AndrzejaNiczyperowicza powstaje też książka kucharska pt. Akademickiesmaki. Podróż przez tradycje kulinarne Uniwersytetu Poznańskiego” dzięki którejczytelnicy poznajągastronomiczne pasje uniwersyteckich wykładowców czterechuczelni, a także ich zainteresowania i hobby, niekoniecznie związane z nauką. 

Wszystkie informacje dotyczące jubileuszu można znaleźć nastronie internetowej 100lat.amu.edu.pl.

fot. Adrian Wykrota

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
100-lecie-UP-Program-obchodow.docx 7.05.2018 Root User
DOCX
Pobierz DOCX 100-lecie-UP-Program-obchodow.docx(33.4 KB)
Komitet-Honorowy.docx 7.05.2018 Root User
DOCX
Pobierz DOCX Komitet-Honorowy.docx(16.3 KB)
Miedzyuczelniany_komitet.docx 7.05.2018 Root User
DOCX
Pobierz DOCX Miedzyuczelniany_komitet.docx(13.7 KB)