Data publikacji w serwisie:

BestStudentGRANT i ADVANCEDBestStudentGRANT - trwa nabór wniosków

Początek roku akademickiego to dobry moment, aby pomyśleć o realizacji swoich pasji i marzeń. Dla studentów, którzy chcą prowadzić własne badania naukowe i rozwijać swoje kompetencje mamy dobre wieści. Od 11 października trwa nabór w konkursie BESTStudentGRANT, a od 13 października można składać wnioski także w konkursie ADVANCEDBestStudentGRANT.

Są to konkursy dla najlepszych studentów, które umożliwiają  studentom I stopnia oraz studentom II stopnia prowadzenie własnych badań naukowych.

BESTStudentGRANT to inicjatywa skierowana do studentów UAM pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Już po raz szósty o grant mogą ubiegać się najlepsi maturzyści oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, planujący realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Zwycięzcy BESTStudentGRANT otrzymają granty na realizację indywidualnych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5000 zł, w ramach której grantobiorca będzie miał możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania. Przewidziano również honorarium dla grantobiorcy.

Aplikować można do 12 listopada 2021r.

Poznaj szczegóły konkursu grantowego

W związku z zainteresowaniem konkursem UAM dedykowanym najlepszym studentem w tym roku akademickim po raz pierwszy pojawiła się propozycja także dla studentów UAM II roku studiów licencjackich oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Jest nią program ADVANCEDBestStudentGRANT. W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest  kwota do 5000 zł dla projektów indywidualnych oraz do 10.000 zł dla projektów zespołowych.

Członkami zespołu badawczego mogą być osoby II i III roku studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

Za przyznaną kwotę grantobiorcy będą mieli możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania. Przewidziano również honorarium dla grantobiorcy.

Aplikować można do 12 listopada 2021 r.

Poznaj szczegóły konkursu grantowego