Data publikacji w serwisie:

Wybory UAM 2020 - najbliższe terminy

W bieżącym roku odbędą się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wybory, które obejmować będą:

  1. wybór rektora - dwoje kandydatów zamierza ubiegać się o funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. wybór przedstawicieli do senatu;
  3. wybór przedstawicieli do rad naukowych dyscypliny, w tym rady w poszerzonym składzie zgodnie z § 47 ust. 1 statutu UAM;
  4. wybór przedstawicieli do ciała wskazującego kandydata na dziekana oraz prodziekana, o którym mowa w § 47 ust. 2;

na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2020 roku, a kończącą się w dniu 31 sierpnia 2024 roku.

Najbliższe terminy związane z wyborami to 9 i 11 marca 2020 roku.

9 marca 2020 roku, w godz. 10.00-15.00 w Sali Lubrańskiego, Coll. Minus przyjmowane były zgłoszenia kandydatów na rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dwoje kandydatów zamierza ubiegać się o funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W poniedziałek 9 marca złożyli w Radzie Uczelni wymagane dokumenty.

Wybory odbędą się 8 maja. Zgłoszeni w poniedziałek kandydaci, spełniający wymogi formalne, zostaną następnie przedstawieni Senatowi uczelni, który zbierze się 30 marca. Kandydaci zaprezentują także członkom Rady swoje plany i zamierzenia na najbliższą kadencję.  Pozytywnie zaopiniowane przez senatorów kandydatury Rada Uczelni wskaże komisji wyborczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rektor wybrany zostanie przez kolegium elektorów 8 maja.

Chęć kierowania uczelnią od października 2020 roku wyrazili w poniedziałek: prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

Rada Uczelni przekazała Rektorowi UAM, Przewodniczącemu Senatu zgłoszenia kandydatów.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Więcej informacji znajduje się w komunikacie prasowym


11 marca 2020 roku, od godz. 10.00 do godz. 13.00 w westybulu Auli UAM odbywać się będzie zgłaszanie kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu dla wszystkich okręgów wyborczych.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  1. Zgłoszenie kandydata do kolegium elektorów
  2. Oświadczenie kandydata na członka kolegium elektorów
  3. Zgoda kandydata na członka kolegium elektorów
  4. Oświadczenie lustracyjne albo informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego podlegają osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r.

Harmonogram zebrań wyborczych dla dokonania wyborów do kolegium elektorów wraz z datą i miejscem zebrania.

Wszystkie informacje na temat wyborów dostępne są w specjalnie przygotowanej zakładce Wybory.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi terminami i procedurami.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Uchwala-nr-16-zgloszenie-kandydata.docx 10.03.2020 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX Uchwala-nr-16-zgloszenie-kandydata.docx(144.0 KB)
Uchwala-nr-15-zgloszenie-kandydata.docx 10.03.2020 Unknown
DOCX
Pobierz DOCX Uchwala-nr-15-zgloszenie-kandydata.docx(143.9 KB)
Rekomendacja-prof-R-Naskrecki.pdf 10.03.2020 Unknown
PDF
Pobierz PDF Rekomendacja-prof-R-Naskrecki.pdf(13.6 MB)
Rekomendacja-prof-B-Kaniewska.pdf 10.03.2020 Unknown
PDF
Pobierz PDF Rekomendacja-prof-B-Kaniewska.pdf(2.0 MB)