Data publikacji w serwisie:

Do 17 października trwa nabór wniosków o stypendia dla studentów i studentek UAM

Zostały ostatnie trzy dni na złożenie wniosku o stypendium dla studentów i studentek UAM. Warto, ponieważ w tym roku objętych nim zostanie o około 400 osób więcej niż poprzednio.

Pula pieniędzy na stypendia rektorskie została zwiększona z 40% do 50% środków finansowych przyznanych uczelni na świadczenia stypendialne oraz podwyżki w kategorii stypendiów socjalnych.

- Zmiany na lepsze dotyczą zarówno organizacji samego procesu wnioskowania i wypłacania stypendiów, jak i kwestii dotyczącej ich wysokości – mówi prof. Joanna Wójcik, prorektorka ds. studenckich i kształcenia UAM. – Pierwszego października zaczęła się tura wnioskowania, którą zgodnie z procedurami zakończymy 17 października. Studenci mogą składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendium Rektora czy też zapomogi. Po procedurze akceptacji, do 25 listopada powinno nastąpić zlecenie przelewu za stypendium socjalne, ze spłatą od 1 października. W przypadku stypendiów Rektora ta data została określona na 9 grudnia.

Więcej w artykule autorstwa Krzysztofa Smury na Uniwersyteckie.pl: Więcej na stypendia dla studentów UAM!

Zobacz również:

Informacje na temat świadczeń pomocy socjalnej w roku akademickim 2021/2022

Informacje na temat stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022