Program Będę Studentem

Biuro UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra” zapraszają szkoły średnie, w których uczą się osoby z niepełnosprawnościami, do współpracy w ramach akcji „Będę Studentem”.

Spotkania z uczniami w szkole

Pracownicy i studenci uniwersytetu mogą zaprezentować uczniom, jakie możliwości wsparcia oferuje UAM studentom z niepełnosprawnościami. Na spotkaniu uczniowie mogą dowiedzieć się m. in. o:

  • stypendium specjalnym dla studentów niepełnosprawnych,
  • przystosowanych pokojach w domach studenckich,
  • zasadach Indywidualnej Organizacji Studiów, z jakiej mogą skorzystać studenci z niepełnosprawnościami,
  • wsparciu asystenta dydaktycznego,
  • wsparciu dla studentów nie(do)słyszących,
  • wsparciu dla studentów niewidomych i słabowidzących,
  • wsparciu psychologicznego konsultanta ds. procesu studiowania,
  • działalności Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra”,
  • obozach sportowych i szkoleniowych organizowanych dla studentów z niepełnosprawnościami,
  • spotkaniach adaptacyjnych dla studentów I roku.

Oprócz pracowników Biura ds. studentów z niepełnosprawnościami, którzy przekażą wszystkie ważne informacje o wsparciu dostępnym na UAM, w spotkaniu biorą też udział studenci z niepełnosprawnościami ze Zrzeszenia „Ad Astra”, studiujący na UAM.

Spotkanie ma na celu uświadomić uczniom, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest uczelnią otwartą dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy nie tylko w przystępny sposób przekazać uczniom rzetelne informacje o wsparciu dostępnym na UAM, ale też zainspirować do kontynuowania edukacji na poziomie wyższym.

Oferujemy 45-minutowe spotkania z uczniami na terenie szkół w Wielkopolsce i innych województwach.

Spotkanie takie możemy również zorganizować na terenie uniwersytetu, gdzie uczniowie będą mogli zobaczyć wybrane wydziały i pracownie.

Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

ul. Grunwaldzka 6 pok. 114 
60-780 Poznań 
tel: 61 829 20 55 lub 61 829 22 43
bon@amu.edu.pl

Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami

mgr Anna Rutz

e-mail:arutz@amu.edu.pl

tel.: 61 829 20 55

Młodsza Specjalistka ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Dominika Hoft

e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl

tel: 61 829 12 10