Dzień Kandydata na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza nauczycieli wraz z uczniami na Dzień Kandydata na UAM, który odbędzie się 25 października 2019 roku na terenie Kampusu Morasko w Poznaniu (Wydział Chemii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 oraz Wydział Historyczny, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7) w godzinach 08.00-14.00.

Uczniowie będą mogli:

  • zapoznać się z kompleksową ofertę dydaktyczną w jednym miejscu,
  • zobaczyć prezentacje wszystkich wydziałów i jednostek zamiejscowych,
  • spotkać się z przedstawicielami samorządu studenckiego i Biura Karier,
  • uzyskać informacje o wyjazdach zagranicznych, zajęciach sportowych, zajęciach dodatkowych,
  • dowiedzieć się z pierwszej ręki co oferuje najlepszym studentom program Best Student
  • wziąć udział w wykładach, warsztatach i spotkaniach z naukowcami.

Dla nauczycieli przewidziane zostały specjalne warsztaty o tematyce pedagogicznej.

Wszelkie pytania o przebieg i udział w imprezie proszę kierować do koordynatora projektu:

Marty Gruszczyńskiej

marta.gruszczynska@amu.edu.pl, tel. 662 099 097

lub do Petry Zielińskiej

petra.zielinska@amu.edu.pl, tel. 61 829 4402.

Dokładny program wydarzenia zostanie Państwu przekazany na początku września.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz relację z Dnia Kandydata z zeszłego roku