Forum Dziekanatów UAM

W 2017 r. odbyło się I Ogólnopolskie Forum Dziekanatów, zorganizowane przez Dziekanat Studium Magisterskiego SGH w Warszawie. Była to inicjatywa, która miała służyć platformie wymiany doświadczeń i komunikacji pracowników dziekanatów polskich uczelni.

Natalia Czerwińska, Kierowniczka ówczesnego Dziekanatu, dziś Biura Obsługi WFPiK UAM, zainspirowana inicjatywą SGH, postanowiła przenieść pomysł na grunt naszej Alma Mater. Wspólnie z Zespołem Programowo-Organizacyjnym przygotowała Forum Dziekanatów UAM, które odbyło się w dniach 1 i 8 lutego 2019 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej.

Wydarzenie koncentrowało się wokół tematu „Dziekanat – urząd czy biuro obsługi klienta?”, a objęła je patronatem, wówczas Prorektor UAM ds. studenckich, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, a także prof. dr hab. Joanna Wójcik, wówczas Prodziekan WFPiK ds. studenckich.

Udział wzięli pracownicy dziekanatów z UAM oraz zaproszeni goście: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska (prorektor UAM ds. studenckich), prof. UAM dr hab. Joanna Wójcik (prodziekan WFPiK ds. studenckich), prof. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. SGH dr hab. Katarzyna Górka-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Tomasz Szlendak (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Anna Mielczarek-Taica (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), mgr Karolina Domagalska-Nowak (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Dominik Lisiecki (przewodniczący RSS WFPiK UAM).

Podczas drugiej części Forum, pracownicy dziekanatów UAM spotkali się z przedstawicielami Zespołu Radców Prawnych, Działu Nauczania i Centrum Informatycznego UAM. Goście odpowiadali na pytania postawione przez uczestników wydarzenia.

.