Poprzednie edycje Forum

IV edycja

Tematem przewodnim IV Forum Administracji UAM był „Dobrostan i jakość”. Wydarzenie odbyło się 7-8 lutego 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji.Dowiedz się więcej

.

III edycja

III Forum Administracji UAM odbyło się 16-17 lutego 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji. Wydarzenie zorganizowano pod hasłem „Przyjaźnie i profesjonalnie”.Dowiedz się więcej

.

II edycja

II Forum miało formę konferencji zatytułowanej „Administracja wydziałowa UAM w rzeczywistości epidemii COVID-19”.Dowiedz się więcej

.

I edycja

Wydarzenie koncentrowało się wokół tematu „Dziekanat – urząd czy biuro obsługi klienta?”, a objęła je patronatem, wówczas Prorektor UAM ds. studenckich, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, a także prof. dr hab. Joanna Wójcik, wówczas Prodziekan WFPiK ds. studenckich.Dowiedz się więcej

.