Konferencja „Administracja wydziałowa UAM w rzeczywistości epidemii COVID-19”

II Forum odbyło się w formie konferencji pt. „Administracja wydziałowa UAM w rzeczywistości epidemii COVID-19”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez zespół składający się z pracowniczek administracji wydziałowych.

Patronat nad konferencją objęli prof. Joanna Wójcik, prorektor UAM ds. studenckich i kształcenia, dr Marcin Wysocki, kanclerz UAM, oraz prof. Agnieszka Cybal-Michalska, dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Konferencja odbyła się w trzech etapach.

26 listopada 2021 r. miały miejsce obrady plenarne, podczas których uczestnicy wysłuchali wystąpień: prof. Joanny Pawelczyk, dziekana Wydziału Anglistyki („Język i komunikacja w miejscu pracy: czy mogę być jeszcze lepszą liderką?”), dr. Borysa Szumańskiego („Praca w czasie pandemii i jej długofalowe skutki”) oraz prof. Małgorzaty Rosalskiej („Jak zadbać o własny komfort w miejscu pracy?”).

W ciągu kolejnych trzech tygodni odbyły się warsztaty dla pracowników BOW i BOS. Spotkania poprowadziły Joanna Dembińska i Klaudia Łęcka z Sekcji Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego. Celem warsztatów było bliższe przyjrzenie się kompetencjom, które wykształciliśmy i które towarzyszyły nam podczas pracy zdalnej i hybrydowej.

10 grudnia odbyło się zamykające konferencję spotkanie plenarne. Rozpoczęło się ono od wystąpienia prof. UAM Konrada Dominasa pt. „Komunikacja zdalna w perspektywie najnowszych rozwiązań cyfrowych”. Joanna Dembińska i Klaudia Łęcka przedstawiły sprawozdanie z warsztatów z wnioskami. Wystąpienia podsumowujące przedstawili również prof. Joanna Wójcik, prorektor UAM, oraz dr Marcin Wysocki, kanclerz UAM.

Prof. Joanna Wójcik wyraziła opinię, że konferencja jest kontynuacją Forum Dziekanatów UAM sprzed 3 lat. Zobowiązała organizatorki do cyklu corocznych spotkań, które koncentrowałyby się wokół aktualnych dla administracji tematów

W konferencji w formie stacjonarnej i zdalnej wzięło udział ponad 200 osób z UAM. Efektem konferencji były warsztaty, organizowane od stycznia 2022 r., dla pracowników BOW i BOS, w ramach rozwoju zawodowego pracowników.

Po Forum zostały spisane i przesłane wnioski z obrad pracowników, szczególnie dotyczące pracy administracji wydziałowej podczas pandemii i wprowadzonych wtedy obostrzeń.

.