Aktualne oferty wymiany

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

UWAGA! Nie każdy uniwersytet partnerski przesyła swoje oferty wymiany na bieżąco. Warto zatem zapoznać się z listą wszystkich naszych partnerów w zakładce UMOWY BILATERALNE.