Umowy bilateralne. Dlaczego warto?

Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej zachęca studentów i doktorantów do wyjazdów zagranicznych w ich ramach. UAM podpisał takie umowy z aż ponad 330 szkołami wyższymi z różnych krajów. Ta forma kooperacji daje możliwość wyjazdu na inne kontynenty.

Rozwijanie współpracy w tej dziedzinie przynosi wymierne korzyści zarówno studentom i doktorantom, jak i samemu uniwersytetowi. Uczelnia, wysyłając studenta na wyjazd zagraniczny trwający ponad 3 miesiące, otrzyma 3 200 tys. zł subwencji w kolejnym roku akademickim, natomiast przyjmując u siebie studenta z zagranicy dostanie już 6 500 tys. zł subwencji. W przypadku doktoranta jest to – 19 500 tysięcy złotych. Przyjazd studenta lub doktoranta w ramach programu NAWA przyniesie uczelni już 22 700 tys. złotych. Ale nie zyski są tu najważniejsze, tylko możliwości, jakie ta forma współpracy otwiera przed młodymi ludźmi, którzy chcą poznawać świat.

Pracownicy CWWM stworzyli bazę informacji o wszystkich partnerskich uniwersytetach, a następnie skontaktowali się z nimi. Odzew był większy, niż się spodziewaliśmy - znacząca część uczelni partnerskich nie wiedziała, że mogą wysyłać do nas studentów na wymianę.

Obecnie ta powstała podstrona internetowa prezentująca ofertę uczelni m.in. z egzotycznych krajów, jak Wietnam, Tajwan, Korea Południowa, Etiopia, Tunezja, Brazylia czy Peru. Z bazy partnerów zagranicznych mogą skorzystać również naukowcy przy tworzeniu międzynarodowych zespołów badawczych.

Są plany, by z subwencji, jaką UAM otrzyma za wyjazdy studentów finansować im zakup biletów lotniczych. Wsparcie prodziekanów będzie również bardzo potrzebne. Zakładamy, że po przedstawieniu im wszystkich korzyści płynących z umów bilateralnych, w tym finansowych (z dotacji wydziały dostaną ponad 80%) pozyskamy je bardzo szybko.

CWWM planuje również szukać innych możliwości pozyskania funduszy na tego typu wyjazdy. Z pewnością warto skorzystać z programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej, który co roku ogłasza Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Więcej informacji o naborze w aktualnościach na stronie www.nawa.gov.pl.

Z artykułu w Zuciu Uniwersyteckim.

International