Umowy bilateralne

Wymiana bilateralna

Wymiana bilateralna oparta jest na dwustronnych umowach o współpracy pomiędzy UAM a zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Umowy te umożliwiają wymianę studentów - wyjazd na jeden lub dwa semestry w celu odbycia części studiów za granicą na podstawie ustalonego programu zajęć.Kraje UE i USA: mgr Paweł Sowa, tel. +48 61 829 47 38, e-mail: pawel.sowa@amu.edu.pl Kraje poza UE: dr Kostiantyn Mazur, tel. +48 61 829 43 28, e-mail: kostiam@amu.edu.pl
  • 350umów bilateralnych
  • 110uniwersytetów partnerskich w UE
  • 228uniwersytetów partnerskich poza UE