Data publikacji w serwisie:

Współpraca naukowa z paryskim Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

UAM podpisał umowę o współpracy z najstarszym paryskim uniwersytetem Panthéon-Sorbonne (Paris 1). Przed nami otwierają się nowe możliwości rozwoju naukowego!

Zacieśnienie współpracy z Francją było możliwe dzięki aktywności Centrum Badań Zaawansowanych, prowadzonemu przez Panią Profesor Annę Musiałę. Zadaniem tej jednostki jest podejmowanie interdyscyplinarnych badań ujmowanych z perspektywy prawa, w zakresie tematów najbardziej nurtujących człowieka i społeczeństwo. To badania łączące m.in. przedstawicieli zwłaszcza socjologii, filozofii, psychologii. Centrum stawia sobie za cel nie tylko interdyscyplinarne, ale i międzynarodowe podejście.

„W ramach umowy będą do Poznania mogli przyjeżdżać francuscy naukowcy, a polscy – odwiedzać najstarszą wszechnicę w Paryżu.” – mówi Prof. Anna Musiała. I dodaje: „Działalność naszego Centrum Badań Zaawansowanych zyskuje nowe perspektywy. Będziemy organizować coroczną Francusko-Polską Konferencję naukowców z różnych dyscyplin oraz doktorantów, którym stworzymy możliwość prezentacji własnego dorobku badawczego.”

Tegoroczna konferencja – Assises franco-polonais de droit – odbędzie się w Paryżu w terminie 6-7 czerwca.

Pani Profesor Anna Musiała podkreśla także możliwość korzystania z wyjazdów naukowych: „Wymiana naukowa będzie prowadzona ze strony francuskiej przez Instytut Nauk Socjalnych i Pracy (Institut des Sciences Sociales du Travail, ISST), który jest jednostką uniwersytetu Panthéon-Sorbonne. Z kolei z ramienia UAM koordynacją tej wymiany zajmie się nasze Centrum Badań Zaawansowanych. Serdecznie zapraszamy osoby prowadzące badania w obszarach prawa socjalnego, socjologii pracy i ekonomiki pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Centrum Badań Zaawansowanych.