Kraje poza UE

Z uniwersytetami w krajach poza Unią Europejską mamy podpisanych ponad 220 umów bilateralnych.