Universidad Veracruzana

Wymiana pracowników i studentów Instytutu Filologii Romańskiej.
Warunki: Instytucja przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz przewozu miejscowego w trakcie wymiany.
Formy współpracy: studia magisterskie, wspólne programy badawcze i publikacje.

Strona Uniwersytetu