National Chengchi University

Wymiana studentów i pracowników. Warunki: bez opłat za naukę.

Limit:
2 studentów na cały rok lub 4 osoby/semestr
2 naukowców rocznie

Informacje ogólne/Factsheet

Strona Uniwersytetu.

Digital Brochure of NCCU
English courses lists
Scholarship information
English Taught Programs
Chinese Language Center (CLC)

NCCU1

nccu2

NCCU3