National Dong Hwa University

Wymiana studentów i pracowników.

Warunki: bez opłat za studia; pomoc w zakwaterowaniu

Limit:
2 studentów na cały rok lub 4 osoby/semestr
2 naukowców rocznie

Zakres współpracy:
1. Wymiana doświadczeń, organizowanie konsultacji oraz wzajemne wizyty i wygłaszanie wykładów przez przedstawicieli obydwu uniwersytetów
2. Umożliwianie młodym pracownikom udziału w konferencjach i sympozjach
3. Umożliwianie prowadzenia badań młodym pracownikom naukowym
4. Umożliwianie wymiany naukowców i studentów
5. Wymiana publikacji i materiałów naukowych.

Wszystkim osobom wyjeżdżającym na mocy tej umowy zapewnia się identyczne prawa, jakie przysługują pracownikom i studentom uniwersytetu przyjmującego.

Strona Uniwersytetu.

NDHU1

NDHU2

NDHU3