National Taipei University

Wymiana pracowników i studentów bez określenia limitów.

Warunki: bez opłat za naukę; pomoc w zakwaterowaniu.

Zakres współpracy:
1. Wymiana doświadczeń, organizowanie konsultacji oraz wzajemne wizyty i wygłaszanie wykładów przez przedstawicieli obydwu uniwersytetów
2. Umożliwianie młodym pracownikom udziału w konferencjach i sympozjach
3. Umożliwianie prowadzenia badań młodym pracownikom naukowym
4. Umożliwianie wymiany naukowców i studentów
5. Wymiana publikacji i materiałów naukowych.

Wszystkim osobom wyjeżdżającym na mocy tej umowy zapewnia się identyczne prawa, jakie przysługują pracownikom i studentom uniwersytetu przyjmującego.

Strona Uniwersytetu.

Factsheet for 2021 Fall Semester

Exchange Student Program 2020-2021

NTPU1

NTPU2

NTPU3 NTPU4

NTPU5