Kraje UE

Z uniwersytetami w krajach Unii Europejskiej mamy podpisanych ponad 110 umów bilateralnych.