Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Dotyczy socjologii i studiów edukacyjnych

Wymiana pracowników naukowych i studentów

Czas trwania wymiany: 3-miesięczne pobyty studentów

Szczegółowe warunki wymiany muszą być każdorazowo uzgadnianie przed przyjazdem

Strona instytucji