• Oferta edukacyjna UAM

    Wybieraj spośród 125 kierunków oraz ponad 200 specjalności

  • Universitas Cantat

    W dniach 15-21 maja odbędzie się XV Międzynarodowy Festiwal Universitas Cantat 2022

  • Życie Uniwersyteckie

    W nowym numerze m.in. o podróżach na Wschód, wsparciu psychologicznym i istocie dobroczynności

  • UAM solidarny z Ukrainą

    Uchwała Senatu UAM w sprawie solidarności z Narodem Ukraińskim

Najważniejsze wiadomości

Uniwersytet

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i uczelnią badawczą. Na renomę uniwersytetu wpływa tradycja, wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa.Misją uniwersytetu jest prowadzenie wysokiej jakości badań, kształcenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwijanie społecznej odpowiedzialności. Uniwersytet stanowi centrum wiedzy, w którym badania i nauczanie wzajemnie się przenikają.
  • 367kierunków i specjalności
  • 3najlepszy uniwersytet w Polsce
  • 100ponadstuletnia tradycja

Badania naukowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z najlepszych ośrodków naukowych w kraju - uczelnia badawcza. Na UAM badania prowadzone są w kilkudziesięciu dyscyplinach naukowych. W zespołach międzynarodowych i krajowych realizowanych jest obecnie 613 projektów badawczych,na które pozyskano środki w wysokości 300 mln złotych. Rezultaty badań opublikowane zostały w 8 034 artykułach i monografiach w prestiżowych ogólnopolskich i światowych czasopismach oraz podczas 300 zorganizowanych na UAM międzynarodowych i krajowych konferencjach i sesjach naukowych.
  • 613krajowych i międzynarodowych projektów
  • 300mln zł na badania
  • 8034naukowych publikacji rocznie
  • 2860miejsc w akademikach
  • 125kierunków studiów
  • 50studiów podyplomowych

Studiuj na UAM!

Na UAM studiuje ponad 34 000 osób. Dołącz do nich! Odwiedź nasz Blog. Zobacz serwis dla Kandydatów. Uniwersytet oferuje również studia podyplomowe i kształcenie na poziomie doktorskim. Sprawdź serwis dla studentów.Dowiedz się więcej o życiu studenckim na UAM. Wykorzystaj wszystkie możliwości, które dostajesz dzięki studiowaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współpraca

Na UAM studiuje ponad 32 tysiące osób, a ponad 5 tysięcy pracuje. Współpracujemy z wieloma instytucjami w Polsce i na świecie.Jeśli chciałbyś dołączyć do nas, zobacz aktualne oferty pracy, a także ogłoszone zamówienia publiczne.
  • 0,7mld zł budżetu
  • 3006nauczycieli akademickich
  • 240uczelni partnerskich
  • IEP-evaluated-logo600.png
  • logo-hr.png
  • Logo-Small-size@4x.png