Wykłady ogólnouniwersyteckie w roku akademickim 2019/2020

 • Semestr zimowy

  Prof.  UAM  dr hab. Beata Halicka "Przymusowe migracje w XX-wiecznej Europie"

  Prof. UTP dr hab. inż. Witold Hołubowicz "Umiejętności niespecjalistyczne w pracy absolwenta – część A" 

 • Semestr letni

  Prof. UAM dr hab. inż. Witold Hołubowicz "Elementy niespecjalistyczne – część B"

  Prof. zw. dr hab. Marian Wesoły "Europa – Droga Grecko-Rzymska, Bizantyńska I Słowiańska"

  Prof. dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska "Międzynarodowa ochrona dziedzictwa kulturalnego” - Wykład nieaktualny

  Prof. dr hab. Kinga Kuszak "Język dziecka, komunikacja z dzieckiem. Wyzwania edukacyjne i dylematy XXI wieku” - Wykład nieaktualny

  Prof. dr hab. Marta Karasińska "Oblicza współczesnego teatru” - Wykład aktualny, w celu zapisania w Usos proszę o kontakt: magdalena.grasewicz@amu.edu.pl