Wykłady ogólnouniwersyteckie w roku akademickim 2020/2021

Semestr zimowy

 • Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska „Szekspir w literaturze popularnej”

   Miejsce: Platforma MS Teams, email: elwesolo@amu.edu.pl

   Termin: Środa 16.00 , cotygodniowo.  

   Pierwsze zajęcia: 21 październik 2020 rok.

 • Prof.UAM dr hab. inż. Witold Hołubowicz „Umiejętności niespecjalistyczne w pracy absolwenta–część A”

  Miejsce: Platforma MS Teams, email: holub@amu.edu.pl

  Termin: Poniedziałek 15.30 – 17.45

  Pierwsze zajęcia: 26 październik 2020 rok

Semestr letni

 • Prof. dr hab. Hanna Marta Karasińska "Oblicza współczesnego teatru"

  Miejsce: platforma Teams

  Termin: Wtorki (co dwa tygodnie): godz. 9.45-13.00 (30h wykład)

  Pierwsze zajęcia 9 marca 2021 roku

  Karta przedmiotu

 • Prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz "Liberalizm europejski"

  Miejsce: forma zdalna

  Termin: Czwartki : godz. 9.30-11.00 ( 20h wykład )

  Pierwsze zajęcia 18 marca 2021 roku

  Karta przedmiotu

 • Prof. UAM dr hab. inż. Witold Hołubowicz "Elementy niespecjalistyczne – część B"

  Miejsce: forma zdalna

  Termin: Wtorki : godz. 17.30-19.45 ( 30h wykład + 15h seminarium )

  Pierwsze zajęcia 2 marca 2021 roku

  Karta przedmiotu

 • Prof. UAM dr hab. Beata Halicka "Druga wojna światowa w pamięci Europejczyków"

  Temat: Druga wojna światowa w pamięci Europejczyków. Spory historyczne a polityka pamięci.

  Miejsce: forma zdalna

  Termin: Poniedziałki: godz. 14.00 -17.00 ( 30h wykład )

  Pierwsze zajęcia 12 kwietnia 2021 roku

  Karta przedmiotu