Program PoMost

Informacje dla osób studiujących na UAM, które chcą realizować przedmiot na uczelni partnerskiej

Jeśli studiujesz na UAM i ukończyłeś…

 • I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich
 • lub pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia

i chcesz wziąć udział w programie PoMost, zapoznaj się z Porozumieniem w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Wybierz Uczelnię, kierunek studiów i przedmiot, który chcesz zrealizować. Informacje na temat programów studiów, przedmiotów nieobjętych programem oraz organizacji roku akademickiego znajdziesz na stronie PoMost wybranej Uczelni przyjmującej. Zobacz listę uczelni biorących udział w programie
 2. Jeśli sylabus danego przedmiotu jest niedostępny, skontaktuj się mailowo z osobą wskazaną na stronie Uczelni przyjmującej.
  Uwaga: do kontaktu mailowego używaj tylko poczty uczelnianej!
 3. Złóż Podanie o zakwalifikowanie do Programu PoMost w Biurze Obsługi Studenta na swoim macierzystym Wydziale wraz z sylabusem przedmiotu wybranego do realizacji na Uczelni przyjmującej.
  Uwaga: wniosek musi zostać złożony co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem semestru na Uczelni przyjmującej!
 4. Prodziekan ds. studenckich na Twoim Wydziale zadecyduje o formie uznania przedmiotu, który będzie realizowany na Uczelni przyjmującej (zgodnie z § 6 Porozumienia w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania).
 5. Po uzyskaniu akceptacji przez Prodziekana podanie zostanie przekazane przez Biuro PoMost UAM na Uczelnię przyjmującą.
 6. O decyzji Uczelni przyjmującej zostaniesz poinformowany przez Biuro PoMost UAM.
 7. W przypadku zakwalifikowania się do Programu PoMost postępuj zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu.
 8. W przypadku negatywnej decyzji Uczelni przyjmującej otrzymasz uzasadnienie, które może uwzględniać np. brak wolnych miejsc w grupie, specyfikę przedmiotu, niespełnienie warunków wstępnych przedmiotu, wskazanie przedmiotu nieobjętego programem.
 9. Po uzyskaniu zaliczenia przedmiotu (Wykaz przedmiotów zaliczonych w ramach Programu PoMost) uzyskaj jego potwierdzenie w dziekanacie lub biurze obsługi studenta Uczelni przyjmującej, a następnie przekaż dokument do Biura Obsługi Studenta na swoim macierzystym Wydziale.
 10. Życzymy powodzenia!

Dokumenty w języku polskim

Porozumienie w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta PoznaniaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Porozumienie w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania (357.3 KB)
Biura PoMost Uczelni partnerskich biorących udział w programieObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Biura PoMost Uczelni partnerskich biorących udział w programie (30.6 KB)
Podanie o zakwalifikowanie do Programu PoMostObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Podanie o zakwalifikowanie do Programu PoMost (31.4 KB)
Wykaz przedmiotów zaliczonych w ramach Programu PoMostObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Wykaz przedmiotów zaliczonych w ramach Programu PoMost (13.8 KB)
Rezygnacja z udziału w Programie PoMostObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Rezygnacja z udziału w Programie PoMost (16.5 KB)

Dokumenty w języku angielskim

Agreement re the exchange of students between partner universities of the City of PoznańObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Agreement re the exchange of students between partner universities of the City of Poznań (372.0 KB)
PoMost offices of partner universities participating in the programmeObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX PoMost offices of partner universities participating in the programme (31.2 KB)
Application for eligibility for the PoMost ProgrammeObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Application for eligibility for the PoMost Programme (32.2 KB)
List of courses completed under the PoMost ProgrammeObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX List of courses completed under the PoMost Programme (15.1 KB)
Withdrawal from the PoMost ProgrammeObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Withdrawal from the PoMost Programme (16.2 KB)

Dane kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z Biurem PoMost UAM:

Centrum Wsparcia Kształcenia
Sekcja Spraw Studenckich

ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
pok. 25

tel. 61 829 4366
pomostuam@amu.edu.pl