Program PoMost

Informacje dla osób studiujących na uczelniach partnerskich, które chcą realizować przedmiot na UAM

Jeśli studiujesz na jednej z Uczelni partnerskich i ukończyłeś…

 • I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich
 • lub pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia

i chcesz wziąć udział w programie PoMost, zapoznaj się z Porozumieniem w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Wybierz kierunek studiów i przedmiot, który chcesz zrealizować na UAM. Informacje na temat programów studiów i sylabusy znajdziesz pod adresem www.sylabus.amu.edu.pl.
  Uwaga: programem nie są objęte przedmioty realizowane w formie zajęć laboratoryjnych, warsztatów, ćwiczeń terenowych, praktyk, lektoratów języka obcego oraz zajęć wychowania fizycznego!
 2. W razie wątpliwości lub pytań kontaktuj się z Biurem PoMost UAM: pomostuam@amu.edu.pl.
  Uwaga: do kontaktu mailowego używaj tylko poczty uczelnianej!
 3. Złóż Podanie o zakwalifikowanie do Programu PoMost na swojej macierzystej Uczelni wraz z sylabusem przedmiotu wybranego do realizacji na UAM.
  Uwaga: wniosek musi zostać złożony co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem semestru na Uczelni przyjmującej! Zobacz Harmonogram organizacji roku akademickiego na UAM
 4. Dziekan lub Dyrektor studiów na Twojej macierzystej Uczelni zadecyduje o formie uznania przedmiotu, który będzie realizowany na UAM (zgodnie z § 6 Porozumienia w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania).
 5. Po uzyskaniu akceptacji na Twojej macierzystej Uczelni podanie zostanie przekazane przez Biuro PoMost na UAM.
 6. O decyzji zostaniesz poinformowany przez Biuro PoMost swojej macierzystej Uczelni.
 7. W przypadku zakwalifikowania się do Programu PoMost postępuj zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu.
 8. W przypadku negatywnej decyzji ze strony UAM otrzymasz uzasadnienie, które może uwzględniać np. brak wolnych miejsc w grupie, specyfikę przedmiotu, niespełnienie warunków wstępnych przedmiotu, wskazanie przedmiotu nieobjętego programem.
 9. Po uzyskaniu zaliczenia przedmiotu (Wykaz przedmiotów zaliczonych w ramach Programu PoMost) uzyskaj jego potwierdzenie w Biurze Obsługi Studenta UAM, a następnie przekaż dokument do swojej macierzystej Uczelni.
 10. Życzymy powodzenia!

Dokumenty w języku polskim

Porozumienie w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta PoznaniaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Porozumienie w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania (357.3 KB)
Biura PoMost Uczelni partnerskich biorących udział w programieObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Biura PoMost Uczelni partnerskich biorących udział w programie (30.6 KB)
Podanie o zakwalifikowanie do Programu PoMostObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Podanie o zakwalifikowanie do Programu PoMost (31.4 KB)
Wykaz przedmiotów zaliczonych w ramach Programu PoMostObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Wykaz przedmiotów zaliczonych w ramach Programu PoMost (13.8 KB)
Rezygnacja z udziału w Programie PoMostObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Rezygnacja z udziału w Programie PoMost (16.5 KB)

Dokumenty w języku angielskim

Agreement re the exchange of students between partner universities of the City of PoznańObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Agreement re the exchange of students between partner universities of the City of Poznań (372.0 KB)
PoMost offices of partner universities participating in the programmeObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX PoMost offices of partner universities participating in the programme (31.2 KB)
Application for eligibility for the PoMost ProgrammeObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Application for eligibility for the PoMost Programme (32.2 KB)
List of courses completed under the PoMost ProgrammeObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX List of courses completed under the PoMost Programme (15.1 KB)
Withdrawal from the PoMost ProgrammeObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Withdrawal from the PoMost Programme (16.2 KB)

.

Programy studiów na UAM

Odwiedź stronę www.sylabus.amu.edu.pl i sprawdź programy studiów realizowane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.sylabus.amu.edu.pl

Przedmioty nieobjęte programem PoMost: zajęcia laboratoryjne, warsztaty, ćwiczenia terenowe, praktyki, lektoraty języka obcego, zajęcia wychowania fizycznego.

.

Organizacja roku akademickiego

Zapoznaj się z organizacją roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Zobacz więcej

Dane kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z Biurem PoMost UAM:

Centrum Wsparcia Kształcenia
Sekcja Spraw Studenckich

ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
pok. 25

tel. 61 829 4366
pomostuam@amu.edu.pl