prof. dr hab.Michał Banaszak

prof. dr hab. Michał Banaszak
Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, Szkoła Nauk Ścisłych

Kompetencje i zadania

 • informatyzacja i komputeryzacja uczelni wraz z nadzorem nad Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi;
 • kierowanie Szkołą Nauk Ścisłych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:

  a) planowania i koordynacji badań naukowych,
  b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych, c) aparatury naukowo-badawczej,
  d) współpracy międzynarodowej,
  e) promocji;

 • nadzór nad Ośrodkiem Wsparcia Kształcenia na Odległość;
 • zadania związane z przepisami o ochronie danych osobowych, wraz z nadzorem nad Biurem Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji;
 • wynalazczość i ochrona patentowa, wraz z nadzorem nad Uczelnianym Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM;
 • współpraca z gospodarką;
 • współpraca z miastem i regionem;
 • przedsiębiorczość akademicka;
 • nadzór nad Centrum Zaawansowanych Technologii oraz Centrum NanoBioMedycznym;
 • koordynacja współpracy z Fundacją UAM oraz Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym;
 • aparatura naukowo-badawcza Uniwersytetu.

Sekretariat:

Aleksandra Kozłowicz

tel. 61 829 40 58

e-mail: olak@amu.edu.pl