prof. dr hab.Zbyszko Melosik

prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym, Szkoła Nauk Społecznych

Kompetencje i zadania

 • kształtowanie relacji z otoczeniem społecznym;
 • kształcenie ustawiczne (studia podyplomowe, kursy dokształcające, Kolorowy Uniwersytet, Uniwersytet Otwarty, ośrodek uniwersytecki „PLATFORMA MATURZYSTY”);
 • kierowanie Szkołą Nauk Społecznych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:

  a) planowania i koordynacji badań naukowych,
  b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
  c) aparatury naukowo-badawczej,
  d) współpracy międzynarodowej,
  e) promocji;

 • nadzór nad Wydawnictwem Naukowym UAM;
 • nadzór na Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów UAM;
 • monitorowanie karier zawodowych absolwentów.

Sekretariat:

Alina Andrzejewska

tel. 61 829 43 26

e-mail: aliand2@amu.edu.pl