prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski

prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Nauk Humanistycznych

Kompetencje i zadania

 • koordynacja współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie, w szczególności w zakresie wymiany naukowej pracowników;
 • reprezentowanie Uniwersytetu w konsorcjum EPICUR;
 • nadzór nad programem ERASMUS;
 • koordynacja współpracy z NAWA;
 • kierowanie Szkołą Nauk Humanistycznych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:  

  a) planowania i koordynacji badań naukowych,
  b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
  c) aparatury naukowo-badawczej,
  d) współpracy międzynarodowej,
  e) promocji;

 • nadzór nad Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej.

Sekretariat:

Monika Szajkowska

tel. 61 829 43 67

e-mail: monika.szajkowska@amu.edu.pl