prof. dr hab.Tadeusz Wallas

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Prorektor ds. kadr i rozwoju

Kompetencje i zadania

 • kadra badawcza, badawczo-dydaktyczna, dydaktyczna, badawczo/inżynieryjno-techniczna oraz biblioteczna i wydawnicza;
 • koordynacja działalności promocyjnej prowadzonej na Uniwersytecie;
 • rozpatrywanie w II instancji spraw, w których w I instancji występuje prorektor ds. studenckich i kształcenia;
 • rozpatrywanie spraw, w których w pierwszej instancji rozstrzygnięcie zostało wydane przez prorektora właściwego w sprawach doktorantów;
 • prowadzenie postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium doktoranckiego, w II instancji;
 • nadzór nad działalnością Muzeum UAM oraz Muzeum Kryptologów;
 • reprezentowanie Uniwersytetu w Uniwersyteckiej Komisji Finansów (KRUP);
 • nadzór nad Centrum Spraw Pracowniczych oraz Centrum Marketingu;
 • nadzór nad działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej;
 • nadzór nad filiami Uniwersytetu;
 • nadzór nad działalnością liceum akademickiego w Słubicach;
 • BHP.

Sekretariat:

Katarzyna Głuszek-Krawiec

tel. 61 829 43 07

e-mail: kaskra@amu.edu.pl