prof. dr hab.Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

prorektor Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

Kompetencje i zadania

 • koordynacja badań naukowych Uniwersytetu;
 • nadzór nad ewaluacją dyscyplin naukowych;
 • współpraca naukowa z innymi uczelniami;
 • nadzór nad Biurem Wsparcia Nauki;
 • nadzór nad uniwersyteckimi centrami naukowymi;
 • reprezentowanie Uniwersytetu w Uniwersyteckiej Komisji Nauki (KRUP) oraz w konferencjach naukowych;
 • koordynacja wdrażania postanowień Europejskiej Karty Naukowca;
 • reprezentowanie Uniwersytetu w konsorcjum naukowym DARIAH-PL;
 • kierowanie Szkołą Nauk o Języku i Literaturze, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:

  a) planowania i koordynacji badań naukowych,
  b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
  c) aparatury naukowo-badawczej,
  d) współpracy międzynarodowej,
  e) promocji;

 • nadzór nad Studium Językowym UAM;
 • nadzór nad Instytutem Konfucjusza oraz Ośrodkiem Kultury Austriackiej – Biblioteką Austriacką.

Sekretariat:

Marta Kowalak-Szostak

tel. 61 829 41 60

e-mail: kowalakm@amu.edu.pl