prof. dr hab.Przemysław Wojtaszek

prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek
Prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, Szkoła Nauk Przyrodniczych, Szkoła Doktorska UAM

Kompetencje i zadania

 • koordynacja projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych prowadzonych w Uniwersytecie;
 • sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów oraz kierowanie Szkołą Doktorską UAM w Uniwersytecie w zakresie określonym w statucie i innych wewnętrznych aktach normatywnych Uniwersytetu;
 • studia doktoranckie, z wyłączeniem prowadzenia postępowań w sprawie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium doktoranckiego, w II instancji; 4) Strategia UAM; 5) działalność rzecznika dyscyplinarnego ds. doktorantów;
 • nadzór nad Centrum Wsparcia Projektów;
 • kierowanie Szkołą Nauk Przyrodniczych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:  

  a) planowania i koordynacji badań naukowych,
  b) projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
  c) aparatury naukowo-badawczej,
  d) współpracy międzynarodowej;
  e) promocji;

 • nadzór nad Ogrodem Botanicznym;
 • nadzór nad stacjami naukowymi.

Sekretariat:

Natalia Jezierska

tel. 61 829 41 61

e-mail: nrataj@amu.edu.pl