prof. dr hab.Joanna Wójcik

Prorektor Joanna Wójcik
Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje i zadania

 • studia stacjonarne i niestacjonarne (I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie);
 • kształcenie (programy studiów I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie);
 • nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, sprawy związane z procesami akredytacyjnymi;
 • samorząd studencki i organizacje studenckie;
 • sprawy socjalno-bytowe studentów;
 • sprawy studentów z niepełnosprawnością (współpraca z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami);
 • nadzór nad Indywidualnymi Studiami Międzydziedzinowymi;
 • wymiana krajowa i zagraniczna studentów (z wyłączeniem programu Erasmus);
 • studencki ruch naukowy;
 • praktyki studenckie;
 • nadzór nad kształceniem nauczycieli;
 • współpraca z fundacjami studenckimi;
 • działalność rzecznika dyscyplinarnego ds. studenckich;
 • reprezentowanie Uniwersytetu w Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia (KRUP);
 • nadzór nad Centrum Wsparcia Kształcenia.

Sekretariat:

Natasza Walewska-Hirsch

tel. 61 829 43 77

e-mail: nataha@amu.edu.pl